Edukacja

Profilaktyka przez edukację

Szkolenia, wykłady, porady związane z tematyką racjonalnego odżywiania, promowania zdrowego stylu życia dla firm, instytucji, grup (co najmniej 5 osobowych).